Slo ·Eng
Razstava / Prožnost preteklosti
Prožnost preteklosti
Kobariška zgodovinska pot
Datum:
25. maj - 29. oktober 2017
Lokacija:
Kobariška zgodovinska pot

Kobariška zgodovinska pot
Slovenija

Izraz odpornost izhaja iz naravoslovja in je eden glavnih pojmov v ekologiji. Ob predpostavki, da ima prav ta izraz ključno vlogo pri raziskovanju te epizode, je ekipa pod vodstvom Studia Folder raziskovala njegove različne pomene, in sicer v povezavi z dogodki, ki so oblikovali pokrajino in zgodovino Posočja med prvo svetovno vojno.  

Projekt, kot so ga zastavili oblikovalci, preučuje tok zgodovine, hkrati pa izziva pojem preteklosti v širšem pomenu in v daljšem časovnem obdobju. Vezna točka med pojmom odpornosti in sledmi časa je zemlja, ki pomeni osrednjo temo, iz katere lahko izpeljemo različne interpretacije njene vrednosti. Kako lahko predstavimo kompleksnost vrednosti zemlje, ne da bi zašli v posploševanje osnovnega nasprotja med njenim izkoriščanjem in njenim varovanjem?

Projekt je razdeljen na tri poglavja in raziskuje vojaške strategije, varstvo narave in geomantiko kot stališča, ki jih je pri obravnavanju zemlje treba upoštevati. Vsako poglavje je odziv na točno določene trenutke v času, skozi katere lahko opazujemo arbitrarno in spekulativno rabo zemlje.