Slo ·Eng
Konferenca
Humana mesta: Javni prostori za lokalno življenje
Bratovševa ploščad
© Nagrajena fotografija z natečaja Fotozgodba naše soseske, Tisa Neža Herlec, 2016, fotoarhiv UIRS, Human Cities
Datum:
25. maj - 16. junij 2017
Otvoritev:
Sreda, 24. maj 2017 ob 12:00
Lokacija:
Bratovševa ploščad

Ljubljana

Avtor/organizator:
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS) (glavni organizator)
Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani
Lokalna iniciativa Skupaj na ploščad!
Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Zveza evropskih visokih šol za prostorsko načrtovanje, tematska skupina Javni prostori

Evropski projekt Humana mesta: Izzivanje merila mesta analizira, preizkuša in uresničuje procese vključevanja mestnih prebivalcev v skupnostno ustvarjanje javnih prostorov.
Urbanistični inštitut RS v sodelovanju s civilno iniciativo Skupaj na ploščad! in drugimi partnerji v soseski Ruski car izvaja aktivnosti za izboljšanje kakovosti bivanja. Preizkušamo različna orodja za aktivnejšo vlogo prebivalcev pri razmisleku o prihodnosti javnega prostora soseske.
Dvodnevni dogodek Humana mesta: Javni prostori za lokalno življenje se ukvarja z vprašanji participativnega urejanja lokalnega javnega prostora v ekonomsko, socialno in etnično vse bolj raznolikih mestnih skupnostih. Poseben poudarek je na prepoznavanju skupnih vrednot prebivalcev in drugih uporabnikov.
Dogodek obsega raziskovalno-strokovni seminar, eksperimentalne delavnice v javnem odprtem prostoru Bratovševe ploščadi ter razstavo.

Datumi, ure in lokacije dogodkov:
24. 5. 2017, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova cesta 12: od 14.00 do 19.00 seminar
25. 5. 2017, javni odprti prostor soseske Ruski car – Bratovševa ploščad: od 9.30 do 14.00 eksperimentalne delavnice, ob 15.00 odprtje razstave
25. 5.–16. 6. 2017, Bratovševa ploščad: razstava

Financiranje: Dogodek delno financirata program Ustvarjalna Evropa 2014–2020 in Urbanistični inštitut RS.
Sponzor: Lafarge Cement, d. o. o.
Podporniki: Četrtna skupnost Posavje, Tuš – supermarket Ruski car Ljubljana, stanovalci Bratovševe ploščadi, Osnovna šola Danile Kumar

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku.Kontakt:

humancities@uirs.si

Avtor: Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS) (glavni organizator), Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani, lokalna iniciativa Skupaj na ploščad!, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Zveza evropskih visokih šol za prostorsko načrtovanje, tematska skupina Javni prostori in urbane kulture